V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

28.02.2013. - Usvojen Nacrt budžeta opštine za 2013. godinu.
Odbornici Skupštine opštine usvojili su na trećoj redovnoj sjednici Nacrt budžeta za 2013. godinu u iznosu od 10. 117.850 KM.
Planirana ukupna budžetska sredstva čine poreski prihodi u iznosu od 7. 350 150 KM, neporeski prihodi u iznosu od 1.707 000 KM, tekući i kapitalni grantovi u iznosu od 10. 000 KM, transferi u iznosu 328.200 KM, primici za nefinansijsku imovinu u iznosu 657. 000 KM i primici od finansijske imovine u iznosu od 65. 000 KM.
Načelnik opštine Mile Zlojutro je ovom prilikom podsjetio da će budžet za 2013. godinu biti sanacioni obzirom na dugovanja opštine i pristigle obaveze, te da je prihodovna strana budzeta realno procjenjena i da je dobro izbalansirana.
Vinko Stojčić načelnik Odjeljenja za finansije i naplatu budžeta je pojasnio da su javni prihodi za 2013. godinu planirani na nivou procjene ostvarenja prihoda za 2012. godinu, a u odnosu na rebalans budžeta za 2012. godinu manji su za 5,75 odsto. “Poreski prihodi čine 72,6 odsto ukupnih budžetskih sredstava i u odnosu na rebalans za 2012. godinu planirani su za 3 odsto manje. Ostvarenje prihoda po osnovu poreza na imovinu planirano je u iznosu od 440 000 KM. Neporeski prihodi planirani su u iznosu od 1. 707 000 KM i u odnosu na rebalans budžeta za 2012. godinu manji su za 16,5 odsto”, pojasnio je Stojčić.
Nacrtom budžeta opštine Kozarska Dubica za 2013. godinu planirani su ukupni budžetski izdaci u iznosu od 10. 117 850 KM u okviru čega se obezbjeđuju sredstvaza tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu duga.
U narednom periodu uslijediće Javne rasprave o Nacrtu budžeta, te usvajanje istog ua 2013. godinu.
Odbornici su, takođe, usvojili Informaciju o stanju u poljoprivredi na području opštine, Odluku o uslovima ulaska investitora u poslovnu zonu “Lipova Greda”, te Odluku o načinu i uslovima prodaje ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni “Lipova Greda”.

Vijesti

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA