V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

12.04.2016. - U TOKU PROVOĐENjE MJERA HITNE INTERVENCIJE NA ODRŽAVANЈU ASFALTNIH I MAKADAMSKIH PUTEVA
U Kozarskoj Dubici u toku je provođenje mjera hitne intervencije na održavanju asfaltnih i makadamskih puteva na cijelom području opštine – potvrdio je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Kozarska Dubica Darijan Babić.
On je naveo da će u okviru mjera hitne intervencije prioritetno biti izvršeno krpanje rupa na afaltnim putevima u gradskom području, a zatim i nasipanje i sanacija najkritičnijih makadamskih puteva na seoskom području opštine.
"U toku su i aktivnosti na proljetnom uređenju grada i zelenih površina, koje prema Programu održavanja gradske čistoće i zelenih površina u 2016. godini i nalogu nadležnog opštinskog Odjeljenja, vrši preduzeće "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica", rekao je Babić i dodao da će u okviru planiranih aktivnosti biti izvršeno orezivanje drveća, uređenje parkova i drugih javnih zelenih površina, te čišćenje trotoara i saobraćanica.
Na gradskom području opštine istovremeno su nastavljeni radovi na završetku sanacije potpornog zida na gradskom keju, koje vrši građevinska operativa JP "Prijedor putevi".
"U toku su i pripremni radovi u okviru realizacije druge faze izgradnje vodovodnog sistema "Komlenac", u kojoj će biti izvršena rekonstrukciju gradskog sistema vodosnabdijavanja, a koji su počeli obilježavanjem i geodetskim snimanjem postojećih trasa vodovoda u najužem gradskom centru", precizirao je Babić.
Iz preduzeća "Komunalac" a.d. Kozarske Dubice obavještava se stanovništvo da će u okviru proljetnog uređivanja grada besplatno moći izvršiti odlaganje kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava kao i biorazgradivog otpada od orezivanja drveća i uređenja dvorišta.
Otpad će se besplatno moći odlagati na lokaciji mehaničke radionice preduzeća u vremenu od 08:00 do 13:00 časova svakog radnog dana, u periodu od 13. aprila do 15. maja ove godine.
Na osnovu rezultata izvještaja JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" o ispitivanju uzoraka vode iz sistema vodosnabdijevanja u Kozarskoj Dubici, od 4. aprila, utvrđeno je da su svi uzorci uzeti iz graskog vodovodnog sistema Kozarska Dubica iz dijela sistema koji se snabdijeva sa izvorišta "Komlenac" zdravstveno ispravni sa stanovišta fizičko-hemijskih, kao i sa stanovišta mikrobioloških pokazatelja.
I uzorci uzeti iz dijela sistema koji se snabdijeva sa izvorišta "Međeđa" i iz lokalnog vodovoda "Knežica" zdravstveno su ispravan sa stanovišta svih parametara.

Vijesti

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi