Načelnik opštine Kozarska Dubica

Načelnik Opštine Kozarska Dubica zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti u Opštini i rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Načelnika Opštine biraju gradani na opštim neposrednim izborima na period od četiri godine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

NAČELNIK OPŠTINE KOZARSKA DUBICA: RADENKO RELJIĆ

Rođen 06. jula 1967. godine u Bosanskoj Dubici. Osnovnu školu završio u Bosanskoj Dubici, Srednju medicinsku u Prijedoru, Medicinski fakultet u Banja Luci, specijalizaciju u Novom Sadu, subspecijalizaciju u Zagrebu i magistarski postdiplomski studij u Banja Luci.

Po profesiji ljekar specijalista radiologije, magistar medicinskih nauka. Naučni je saradnik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Od 1996. godine bio je zaposlen u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici na poziciji ljekar - specijalista radiolog, a uspješno je rukovodio Domom zdravlja 12 godina i tri puta je reizabran na funkciju direktora.

Na funkciju načelnika opštine Kozarska Dubica izabran na lokalnim izborima 2. oktobra 2016. godine, kada je mandat dobio sa 8.358 ili 68,22 odsto glasova birača u Kozarskoj Dubici.

Na funkciju načelnika opštine Kozarska Dubica reizabran na lokalnim izborima 2020. godine

Telefon: +387 (0) 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: nacelnik@kozarskadubica.org

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA

Nadležnosti načelnika Opštine su sljedece:

- predlaže Statut,
- predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
- izraduje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujuċi i korištenje javnog zemljišta,
- obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
- provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeduje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
- izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
- donosi odluku o osnivanju opštinske uprave,
- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave,
- donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeduje njegovu realizaciju,
- realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, medunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih odgovarajucih radnih tijela,
- daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeca i ustanova čiji je osnivač Opština,
- podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeca koja obavljaju komunalne djelatnosti,
- podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske uprave,
- pokrece inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
- zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
- rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
- donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrden Statutom,
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini i
- obavlja druge poslove utvrdene zakonom i Statutom.

ZAMJENIK NAčELNIKA OPŠTINE

Načelnik Opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti. Zamjenika načelnika Opštine bira Skupština na prijedlog načelnika Opštine u skladu sa Poslovnikom.

ZAMJENIK NAčELNIKA: Marko Tankosić

Telefon: +387 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: zamjenik.nacelnika@kozarskadubica.org

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi