Oglasna tabla

JAVNI OGLAS za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje clanova birackih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2023/2024. godini

Javni poziv za uskladivanje autobuskih linija na podrucju opštine Kozarska Dubica za registarsku 2024/2025. godinu

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2023/2024. godini

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2023/24 godini - Prijava - Izjava

Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine u vlasništvu opštine Kozarska Dubica - Prijava

Nacrt budzeta opstine Kozarska Dubica za 2024. godinu - Obrazlozenje

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koje cini imovinu Opštine Kozarska Dubica na podrucju katastarskih opština Aginci, Gornjoselci, Citluk i Mrazovci

Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine u vlasništvu opštine Kozarska Dubica - Prijava

Obavjestenje o stavljanju na besplatan uvid javnosti Zahtjev i Dokaze uz zahtjev za izdavanje rješenja za ekološku dozvolu za rad poljoprivredno - proizvodni kompleks - farma krava muzara, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo „FARMA ARSENIC“ d.o.o. Johova - Dokazi

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda

Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine u vlasništvu opštine Kozarska Dubica - Prijava

Konacna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2022/2023. godini

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2022/2023. godini

Obavjestenje o poništenju Javnog oglasa broj: 01-330-147/22 od 20.07.2022 godine, za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2022/23. godini

Obavjestenje o finansiranju biznisa marginalizovanih grupa zena

JAVNI POZIV za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe Zena - Prijava - Kriteriji

Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasnistvu opstine Kozarska Dubica - Prijava

Obavještenje o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2, sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom - Preliminarna rang lista

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koje cini imovinu Opštine Kozarska Dubica na podrucju katastarske opštine Malo Dvorište

Program podsticaja u poljoprivredi od strane Opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Odluka za dodjelu stipendija u školskoj 2021/2022. godini

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2021/2022. godini

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2021/22 godini - Prijava - Izjava

Strategija razvoja opstine Kozarska Dubica - nacrt

Drugi Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novcanu pomoc za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na podrucju Opštine Kozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.

Prijava za ostvarivanje prava na novcanu pomoc za sanaciju štete nastale usljed zemljotresa - Obrazac 1.

Izjava suvlasnika - Obrazac 2.

Izjava o prihvatanju kontejnera - Obrazac 3.

Izjava donatori - Obrazac 4.

Obavjestenje o ponistenju dijela javnog oglasa broj: 01-330-7/21 od 04.05.2021. godine, za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u svojini Republike Srpske na podrucju opstine Kozarska Dubica

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda - Blokovi i pojedinacne cestice

Konskurs za izbor publikovanih djela zavicajnih pisaca s podrucja Prijedorske regije

Odluka za dodjelu stipendija u školskoj 2020/2021. godini

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2020/2021. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novcanu pomoc za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na podrucju Opštine Kozarska Dubica izazvane zemljotresom od 29.12.2020. godine.

Prijava za ostvarivanje prava na novcanu pomoc za sanaciju štete nastale usljed zemljotresa - Obrazac 1.

Izjava suvlasnika - Obrazac 2.

Izjava ? prihvatanju kontejnera - Obrazac 3.

Izjava donatori - Obrazac 4.

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2020/21 godini - Prijava - Izjava

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o Kozarska Dubica 1, naselje Špilja, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije.

Javni oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica - Prijava

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda u katastarskoj opštini Demirovac - Blokovi

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda u katastarskim opštinama: Demirovac, Maglajci, Draksenic, Pobrdani, Donja Gradina, Licani, Cuklinac, Pucari, Gunjevci i Koturovi - Blokovi

Javni poziv za nezaposlene socijalno ugrozene borce.

Interni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravu Kozarska Dubica.

O G L A S za ugovaranje kooperantske proizvodnje krastavca kornisona za 2021. godinu.

Zakljucak o obaveznom sporovodjenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazbane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj od 12.10.2020. godine

Interni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Nacrt Rebalansa Budzeta Opstine Kozarska Dubica za 2020. godinu

Javni poziv poslovnim subjektima sa podrucja opstine Kozarska Dubica za ublazavanje posljedica nastalih korona virusom - Prijava - Program

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 15.05.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 15.05.2020. godine

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 08.05.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 08.05.2020. godine

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 05.05.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 29.04.2020. godine

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 08.04.2020. godine

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 03.04.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 03.04.2020. godine

Sadržaj sjemenskih paketa za potrebe malih poljoprivrednih gazdinstava

Zakljucak Staba za vanredne situacije od 26.03.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 23.03.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 20.03.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 17.03.2020. godine

NAREDBA i PREPORUKE od 16.03.2020. godine

NAREDBA o radnom vremenu

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2019/20 godini

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2019/2020. godini

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20 godini - Prijava - Izjava

Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke pod nazivom: „Rekonstrukcija Doma zdravlja“

OGLAS o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica - Prijava

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2018/19 godini

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o. Bijakovac, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na podrucju opštine Kozarska Dubica putem pribavljanja pisanih ponuda

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2018/2019. godini

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselju „Đolovi“, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Javni poziv za uskladivanje autobuskih linija na podrucju opštine Kozarska Dubica za registarsku 2019/2020. godinu

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja opštine Kozarska Dubica

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2018/19 godini - Prijava - Izjava

Nacrt Rebalansa Budzeta Opstine Kozarska Dubica za 2018. godinu

Nacrt Budzeta Opstine Kozarska Dubica za 2019. godinu

Upitnici za kontrolnu listu

Oglas za javno nadmetanje-licitaciju za prodaju ostalog neizgradenog gradevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni „Lipova Greda“

Javni uvid u Nacrt revizije Regulacionog plana Centralna zona Kozarska Dubica

Rezultati mjerenja zadovoljstva gradana javnim uslugama

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2017/18 godini

Javni uvid u Prijedlog rješenja o predhodnoj zaštiti Parka prirode "Una" i Strucno mišljenje za predhodnu zaštitu rijeke Une

Preliminarna rang-lista studenata – kandidata za stipendiju u školskoj 2017/2018. godini

Javni poziv za uskladivanje autobuskih linija na podrucju opštine Kozarska Dubica za registarsku 2018/2019. godinu

Oglas o javnoj prodaji - licitaciji

Interni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovna zona Lipova Gred Draksenic

Javna rasprava o Nacrtu Statuta Opstine Kozarska Dubica - Nacrt Statuta

Program korištenja sredstava subvencija za zapošljavanje i poljoprivredu za 2017. godinu

Interni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Javni konkurs za utvrdivanje liste pravnih lica koja mogu obavljati tehnicke preglede objekata

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2017. godini

Odluku o dodjeli stipendija u školskoj 2016/17 godini

Interni konkurs za popunu radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Javna rasprava o Nacrtu budzeta za 2017. godinu - Nacrt budzeta

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o Kozarska Dubica 2 putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Javni poziv za dostavu prijedloga i sugestija za odredena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu u dijelu obuhvata Regulacionog plana „Poslovna zona Lipova Greda“ Draksenic

Preliminarna rang lista studenata-kandidata za stipendiju u školskoj 2016/17. godini

Oglas o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica - Prijava

Oglas za javno nadmetanje-licitaciju za prodaju ostalog neizgradenog gradevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni „Lipova greda“ - Prijava

Rezultati mjerenja zadovoljstva gradana javnim uslugama

Javni poziv za uskladivanje autobuskih linija na podrucju opštine Kozarska Dubica za registarsku 2017/2018. godinu

Interni konkurs za popunu radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Javni poziv za davanje prijedloga i sugestija za odredena planska rješenja - Centralna zona Kozarska Dubica

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2016/17 godini - Prijava - Izjava

Interni konkurs za popunu radnih mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica

Upitnik - Ciscenje kanala

Oglas za javno nadmetanje-licitaciju za prodaju ostalog neizgradenog gradevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni Lipova greda - Prijava

Poziv za iskazivanje interesa za učešće u natjecaju za dodjelu bespovratnih sredstava

Odluka o poništavanju Javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti rekonstrukcije, upravljanja i održavanja javne rasvjete na podrucju opštine Kozarska Dubica u led tehnologiji

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti rekonstrukcije, upravljanja i održavanja javne rasvjete na podrucju opštine Kozarska Dubica u led tehnologiji

Rezultati 50. trke oslobodjenja - Kozarska Dubica 2016

Preliminarna rang lista kandidata za dodjelu plastenika po projektu "Ekonomsko osnaživanje povratnika i nezaposlenih lica nastanjenih u ruralnom području opštine Kozarska Dubica kroz proizvodnju povrća u plastenicima"

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta Projektni asistent

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o Malo Dvorište putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o. Bijakovac putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2015/16 godini

Javni poziv za usklađivanje autobuskih linija na području opštine Kozarska Dubica za registarsku 2016/2017. godinu

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o. Malo Dvorište putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Preliminarna rang lista studenata-kandidata za stipendiju u školskoj 2015/16. godini

Javni poziv za sufinansiranje savjetodavnih usluga poslovnih subjekata sa područja regije Sava GARDEN

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Projektni sluzbenik za javno-privatni dijalog

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta ReGERD finansiranog od strane Evropske Unije

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2015/16 godini - Prijava - Izjava

Oglas o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u k.o. Bijakovac putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Oglas za javno nadmetanje-licitaciju za prodaju ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni "Lipova greda" - Prijava

Poziv za dostavljanje ponuda (IFB)

Poziv za clanove i clanice omladinskih banaka

Oglas za javno nadmetanje-licitaciju za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselju "Đolovi" - Prijava

Oglas o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije - Prijava

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2014/15 godini

Javni poziv za usklađivanje autobuskih linija na području opštine Kozarska Dubica za registarsku 2015/2016. godinu

Preliminarna rang lista studenata-kandidata za stipendiju u školskoj 2014/15. godini

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi