Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

NAČELNIK ODJELJENJA: Miroslav Tica
Telefon: +387 52 416 019
Fax: +387 52 416 020
Mail: privreda@kozarskadubica.org

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na: studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede i društvene djelatnosti: industrija, trgovina i snabdjevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze, šumarstvo i vodoprivreda, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita, nadzor iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, poslovi privatnog preduzetništva, stručne i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti oranizovane su sljedeće niže organizacione jedinice:

1. ODSJEK ZA PRIVREDU
Telefon: +387 52 416 019
Fax: +387 52 416 020
Mail: privreda@kozarskadubica.org

2. ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU
Telefon: +387 52 416 022
Fax: +387 52 416 020
Mail: poljoprivreda@kozarskadubica.org

3. ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Kontakt telefon: +387 52 416 028
Fax: +387 52 416 028
Mail: privreda@kozarskadubica.org

4. ODSJEK KOMUNALNE POLICIJE
Kontakt telefon: +387 52 416 028
Fax: +387 52 416 028
Mail: privreda@kozarskadubica.org

5. ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU
Kontakt telefon: +387 52 416 029
Fax: +387 52 416 029
Mail: privreda@kozarskadubica.org

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 6-2
  Da li ste zadovoljni dinamikom modernizacije puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica?

  Da
  Ne
  Anketa 6-1
  Da li placate komunalnu naknadu?

  Da
  Ne