Virtuelni maticar

U okviru Odjeljenja za opštu upravu i boračko invalidsku zaštitu, matične službe Opštine Kozarska Dubica dostupne su gradanima svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 časova, kao i na broj telefona +387 (0) 52 416-015.

Uspostavljanjem elektronske baze podataka iz matičnih knjiga na nivou Republike Srpske, matičari u Kozarskoj Dubici mogu izdavati izvode iz matičnih knjiga i za stranke koje nisu upisane u matične evidencije u Kozarskoj Dubici.

DOSTAVA IZVODA IZ MATIčNIH KNJIGA

Na osnovu zahtjeva gradana upuċena na e-mail adresu maticar@kozarskadubica.org, izvodi iz matičnih knjiga koje se vode za područje opštine Kozarska Dubica mogu biti dostavljeni elektronskim putem ili na kuċnu adresu podnosioca zahtjeva u zemlji i u inostranstvu, uz prethodno plaċene administrativne takse i troškove i to:

- opštinska administrativna taksa u iznosu od 3 KM po izvodu iz MK-a, a za internacionalne izvode 20 KM
- obrazac izvoda iz MK- 1 KM i
- paušalna naknada za troškove dostave u inostranstvo 5 KM.

NAčIN PLAċANJE I DOSTAVE IZVODA

Navedene naknade potrebno je uplatiti na račun javnih prihoda opštine Kozarska Dubica, a skeniranu kopiju uplatnice na e-mail adresu maticar@kozarskadubica.org. Po prijemu potvrde o plaċanju naknada, traženi izvodi i dokumenti biċe dostavljeni na adresu ponosioca zahtjeva.

Zahtjev za dostavljanje izvoda iz matičnih knjiga treba da sadrži osnovne podatke o licu za koje se traži izvod (ime i prezime, podatke o oba roditelja, mjesto i datum rodenja, JMBG, podaci o trenutnom prebivalištu i kopiju lične karte podnosioca zahtjeva) uz obavezno navodenje adrese na koju ċe izvod biti dostavljen poštom.Republika Srpska i Bosna i Hercegovina

Račun javnih prihoda opštine Kozarska Dubica
Svrha uplate: Naknada za izvod iz MK
Vaš matični broj
Vrsta prihoda: 722121
Šifra opštine: 007
Budžetska organizacija: 9999999


Inostranstvo

Opština Kozarska Dubica
Svrha uplate: Naknada za izvod iz MK
NLB Razvojna banka
Račun: 541000-11280455
IBAN: BA395620108048590137
SWIFT BIC: RAZBBA22

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi