Odsjek za opštu upravu

Telefon: +387 52 425 232
Fax: +387 52 416 026
Mail: opsta.uprava@kozarskadubica.org

Vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na gradanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime, matični broj i dr.), biračke spiskove, poslove prijemne kancelarije (pisarnica), arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, administrativne poslove za potrebe mjesnih zajednica, pružanje pravne pomoći i informisanje gradana.

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 6-2
  Da li ste zadovoljni dinamikom modernizacije puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica?

  Da
  Ne
  Anketa 6-1
  Da li placate komunalnu naknadu?

  Da
  Ne