Odsjek za opštu upravu

Telefon: +387 52 425 232
Fax: +387 52 416 026
Mail: opsta.uprava@kozarskadubica.org

Vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na gradanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime, matični broj i dr.), biračke spiskove, poslove prijemne kancelarije (pisarnica), arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, administrativne poslove za potrebe mjesnih zajednica, pružanje pravne pomoći i informisanje gradana.

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi