Odjeljenje za prostorno uređenje

NAČELNIK ODJELJENJA: VLADISLAV STEVANOVIĆ
Telefon: +387 52 416 018
Fax: +387 52 416 025
Mail: prostorno@kozarskadubica.org

Odjeljenje za prostorno uredenje priprema prostorno plansku dokumentaciju, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenje za gradenje, tehnički pregledi i upotrebne dozvole izgradenih objekata, kontrola investiciono tehničke dokumentacije, korištenje gradskog gradevinskog zemljišta, provodenje javnog nadmetanja i konkursa za dodjelu neizgradenog gradevinskog zemljišta ili bez konkursa (neposrednom pogodbom) na korištenje radi izgradnje trajnih gradevina i u zakup radi izgradnje privremenih gradevina, dodjela, zamjena i otkup stanova.

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 6-2
  Da li ste zadovoljni dinamikom modernizacije puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica?

  Da
  Ne
  Anketa 6-1
  Da li placate komunalnu naknadu?

  Da
  Ne