Javne Nabavke

Odluka o prihvatanju ponude preduzeca za poštanski saobracaj Republike Srpske a.d Banja Luka Radna jedinica za poštanski saobracaj Prijedor koja se odnosi na poštanske usluge za potrebe Opštinske uprave Opštine Kozarska Dubica u 2023.godini.

Odluka o prihvatanju ponude preduzeca „Vodovod“ a.d Kozarska Dubica koja se odnosi na Predmjer i predracun usluga tekuceg održavanja i funkcionisanja vodoprivrednog objekta u 2023.godini-crpne stanice „Una“ u Opštini Kozarska Dubica

Odluka o prihvatanju ponude broj:1-12/22 od 28.12.2022.godine Zajednicke advokatske kancelarije Kremenovic - Mikanovic advokati Darko kremenovic, Bojan Mikanovic i Saša Labotic, koja se odnosi na pružanje advokatskih i konsultanstkih usluga za potrebe Opštinske uprave Opštine Kozarska Dubica u 2023.godini.

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za „Usluge strucnog usavršavanja zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kozarska Dubica u 2023.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje usluga izvodenja muzickog nastupa

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za „Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2023.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za „Pružanje usluga eksterne reprezentacije u toku 2023.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 6- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Meduvode)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 5- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Bjelajci, Vlaškovci i Aginci)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 4- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Knežica, Slabinja i Pounje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 3- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Ravan, Klekovci, Gunjevci, Sreflije, Pucari, Sjeverovci, Rakovica i Vojskova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 2- Održavanje gradskih makadamskih ulica

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“ za Lot 1- Održavanje asfaltiranih saobracajnica (gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge održavanja ulicne rasvjete“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“-LOT 2:Nabavka kamenog materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“-LOT 1: Nabavka šljunka za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge obavljanja komunalnih djelatnosti na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na rekonstrukciji gradskih ulica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Nabavka ogrevnog drveta“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Košenje-uredenje putnih pojaseva na podrucju Opštine Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Usluge prenosa podataka za potrebe video nadzora u opštini Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Nabavka i ugradnja podloge za sportski teren“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Nabavka kancelarijskog materijala u toku 2023.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Usluge prevoza ucenika sa posebnim potrebama“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Nabavka i isporuka lož ulja za grijanje zgrade Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2023.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke radova: „Sanacija šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode –poplave“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke radova: „Hitna sanacija štete nastale nakon poplava u naselju Mlinarice na podrucju opštine Kozarska Dubica“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Adaptacija objekata seoskih domova“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Sanacija klizišta-Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Knežica-LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Sanacija klizišta-Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Meduvode-LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Sanacija obale rijeke Mljecanica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka putnickog automobila“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Nabavka opreme za sistem video nadzora na podrucju opštine Kozarska Dubica-I faza“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Izvodenje radova na uredenju parking prostora oko društvenog doma i seoskog groblja“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Izvodenje radova na uredenju korita rijeke Knežica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom:„Izvodenje radova iskopa i produbljivanja kanalske mreže na podrucju dubicke ravni“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na rekonsktrukciji trotoara uz magistralni put M14 Kozarska Dubica“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Rekonstrukcija i modernizacija gradskih ulica i lokalnih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica-Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Rekonstrukcija i modernizacija gradskih ulica i lokalnih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica-Lot 2

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na izgradnji kanalizacione mreže“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Sanacija obale rijeke Mljecanica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Hitna sanacija štete nastale nakon poplava u naselju Mlinarice na podrucju opštine Kozarska Dubica“

Obavjestenje o sukobu interesa

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Sanacija šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode –poplave“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova iskopa i produbljivanja kanalske mreže na podrucju dubicke ravni“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na uredenju korita rijeke Knežica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka opreme za sistem video nadzora na podrucju opštine Kozarska Dubica-I faza“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na uredenju parking prostora oko društvenog doma i seoskog groblja“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka putnickog automobila“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Meduvode-LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Knežica-LOT 2

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge prevoza ucenika sa posebnim potrebama“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka kancelarijskog materijala u toku 2023.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2023.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka lož ulja za grijanje zgrade Opštine Kozarska Dubica u toku 2023.godine“

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje usluga izvodenja muzickog nastupa

Poziv za dostavljanje ponuda „Pružanje usluga eksterne reprezentacije u toku 2023.godine“

Poziv za dostavljanje ponuda „Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2023.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge strucnog usavršavanja zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kozarska Dubica u 2023.godini“

Izmjena III -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena II -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena V -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena VIII -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena VIII -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena VI -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena V -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Obavjestenje o pregovarackom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge održavanja ulicne rasvjete“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka udžbenika za ucenike osnovnih škola od 5. do 9.razreda“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka ogrevnog drveta“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Košenje-uredenje putnih pojaseva na podrucju Opštine Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka ulicne rasvjetne opreme sa ugradnjom“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica“

Izmjena V -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena IV -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena III -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Izmjena II -Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Rekonstrukcija i sanacija poslovnog objekta JP „Centar za informisanje i kulturu“ Kozarska Dubica i JU „Narodna biblioteka“ Kozarska Dubica

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke radova pod nazivom: „Rekonstrukcija i sanacija poslovnog objekta JP „Centar za informisanje i kulturu“ Kozarska Dubica i JU „Narodna biblioteka“ Kozarska Dubica

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke radova pod nazivom: Izvodenje radova na sanaciji zgrade Vatrogasnog doma u Kozarskoj Dubici

Izmjena I-Izvoda iz Plana javnih nabavki Opstine Kozarska Dubica za 2022.godinu

Ispravka Izvoda iz Plana javnih nabavki Opstine Kozarska Dubica za 2022.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge izrade horizontalne signalizacije u toku 2022.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 6- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Meduvode)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 5- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Bjelajci, Vlaškovci i Aginci)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 4- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Knežica, Slabinja i Pounje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 3- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Ravan, Klekovci, Gunjevci, Sreflije, Pucari, Sjeverovci, Rakovica i Vojskova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 2- Održavanje gradskih makadamskih ulica

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“ za Lot 1- Održavanje asfaltiranih saobracajnica (gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“-LOT 2:Nabavka kamenog materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“-LOT 1: Nabavka šljunka za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge obavljanja komunalnih djelatnosti na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih nekategorisanih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje usluge prevoza ucenika sa posebnim potrebama

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje konsultantskih i advokatskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „ Nabavka i isporuka loz ulja za grijanje zgrade Opštine Kozarska Dubica u toku 2022.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2022.godine“- Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2022.godine“- Lot 2

Izvod iz Plana javnih nabavki Opstine Kozarska Dubica za 2022.godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka racunarske opreme“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka elektromaterijala“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodjenje radova na uredenju trotoara“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka lož ulja za grijanje zgrade Opštine Kozarska Dubica do kraja 2021.godine“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodjenje radova na rekonstrukciji dijela poplocanja u pješackoj zoni“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izvodenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Donje Parnice“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Izrada projekta za rekonstrukciju i sanaciju objekta u privredi u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge obrade trupaca“

Izmjena I-Izvoda iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2021. godinu

Odluka o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka ogrevnog drveta“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2021.godine“

Izvod iz Plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2021. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge strucnog usavršavanja zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kozarska Dubica u 2021.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda „Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2021.godini“

Ispravka Izvod-a iz plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje konsultantskih i advokatskih usluga

Izmjena 1-Izvod-a iz plana javnih nabavki opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu

Realizacija ugovora u 2020. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Sanacija sanitarnih cvorova u zgradi MSŠ „Nikola Tesla“ u Kozarskoj Dubici“

Poziv za dostavljanje ponuda usluge eksterne reprezentacije 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2021.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih nekategorisanih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2021.godine“

3 Poziv za dostavljanje ponuda za prevoz ucenika sa posebnim potrebama 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Izvodenje radova na rekonstrukciji ulice Đurdevdanska u naselju Petra Pecije u Kozarskoj Dubici“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Nabavka i isporuka dodatnih kolicina pogonskog goriva u toku 2020.godine“

Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluga: „Usluge uklanjanja nepoželjne vegetacije“

Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluga: „Košenje-uredenje putnih pojaseva na podrucju opštine Kozarska Dubica“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Izrada revizije Regulacionog plana „Krivdica brdo“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke: „Dodatne isporuke materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“

Obavještenje o pregovarackom postupku bez objave obavještenja o nabavci robe „Dodatne isporuke materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“

Obavještenje o ponistenju postupka javne nabavke pod nazivom: „Nabavka racunarske opreme“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za javnu nabavku i ugovor za nabavku usluge obavljanja komunalnih djelatnosti na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine

Obavještenje o pregovarackom postupku bez objave obavještenja o nabavci sa Komunalnim preduzecem „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica za nabavku usluga obavljanja komunalnih djelatnosti na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke: „Izvodenje radova na nastavku izgradnje ulice 18.septembar u Opštini Kozarska Dubica“

Obavještenje o pregovarackom postupku bez objave obavještenja o nabavci sa preduzecem „Prijedorputevi“ a.d iz Prijedora, u predmetu „Izvodenje radova na nastavku izgradnje ulice 18.septembar u Opštini Kozarska Dubica“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za javnu nabavku roba pod nazivom: „ Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za javnu nabavku usluga pod nazivom: „ Pružanje geodetskih usluga u toku 2020.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za javnu nabavku usluga pod nazivom: „Usluge izrade horizontalne signalizacije“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“- LOT 6- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Meduvode)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2019.godine“- LOT 5- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Bjelajci, Vlaškovci, Aginci)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“- LOT 4- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Knežica, Slabinja i Pounje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“ za Lot 3- LOT 3- Održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Ravan, Klekovci, Gunjevci, Sreflije, Pucari, Sjeverovci, Rakovica i Vojskova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“ za Lot 1- Održavanje asfaltiranih saobracajnica (gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“ za Lot 2- Održavanje gradskih makadamskih ulica

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci radova: „Izvodenje hitnih radova kao preventivnih mjera na sanaciji klizišta na lokalitetu Banja Mljecanica u Opštini Kozarska Dubica“

Obavještenje o pregovarackom postupku bez objave obavještenja o nabavci za „Izvodenje hitnih radova kao preventivnih mjera na sanaciji klizišta na lokalitetu Banja Mljecanica u Opštini Kozarska Dubica“

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Pružanje konsultantskih i advokatskih usluga

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: „Nabavka ogrevnog drveta“

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2020. GODINU

Poziv za dostavljanje ponuda „Usluge strucnog usavršavanja zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kozarska Dubica u 2020.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda „Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2020.godini“

Poziv za dostavljanje ponuda „Pružanje usluga eksterne reprezentacije“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: "Nabavka kompresora za punjenje izolacionih boca"

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za pružanje konsultantskih i advokatskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva u toku 2020.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka lož-ulja za grijanje zgrade opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“

Poziv za dostavljanje ponuda za prevoz ucenika sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Nabavka kompresora za punjenje izolacionih boca“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih nekategorisanih puteva na podrucju opštine Kozarska Dubica u toku 2020.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Rekonstrukcija Doma zdravlja“

Odluka o izboru-dodatne kolicine pogonskog goriva 2019 godina

Odluka o ponistenju Rekonstrukcija Doma zdravlja

Odluka o izboru-rekonstrukcija ulice Dr.Mladena Stojanovica

Odluka o dodjeli ugovora-usluge Izrade Elaborata

Odluka o dodjeli ugovora-izvodjenje hitnih radova na odbrani od poplava

Obavjestenje o pregovarackom postupku za poplave

Odluka o izboru usluge obavljanja komunalnih djelatnosti

Obavjestenje o pregovarackom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godione- LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godine-LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godine- LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godine-LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godine- LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za odrzavanje puteva u toku 2019 godine-LOT 1

Obavjestenje o pregovarackom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „Nabavka šljuncanog materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2019.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „Nabavka kamenog materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2019.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka pogonskog goriva za službena vozila u toku 2019.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke usluga pod nazivom: „Pružanje geodetskih usluga u toku 2019.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke roba pod nazivom: „ Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Nabavka i isporuka lož-ulja za grijanje zgrade Opštine Kozarska Dubica u toku 2019.godine“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: „Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih nekategorisanih puteva na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2019.godine“

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Usluge prevoza ucenika sa posebnim potrebama

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: „Nabavka uniforme za vatrogasce Teritorijalne vatrogasne jedinice Opštine Kozarska Dubica“

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2019. GODINU

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga-usluge prevoza ucenika sa posebnim potrebama

Odluka o izboru dodatni radovi ulica 18 septembar

Odluka o izboru dodatni radovi zgrada opstine

Odluka o izboru dodatni radovi lokalna putna mreza

Odluka-o dodjeli ugovora na izgradnji distributivne i prikljucne vod. mreze Spilja i Vrioci

Odluka-o dodjeli ugovora-Izvodjenje radova na izgradnji dijela kanalizacione mreze Donje Parnice

Odluka o dodjeli ugovora-Izvodnjenje radova na sanaciji i adaptaciji podrucne skole Majka Knezopoljka

Odluka o dodjeli ugovora-Izvodjenje radova na sanaciji lokalne putne mreze Opstine Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora-Izvodjenje radova na asfaltiranju ulice 18 septembar u Opstini Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora -Izvodjenje radova na sanaciji i adaptaciji OS Majka Knezopoljka u Knezici

Odluka o dodjeli ugovora-Sanacija lokalne putne mreze u Opstini Kozarska Dubica

IZMJENA 5 IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018

Odluka o ponistenju postupka-Izvodjenje radova na poplocavanju dijela setalista Svetosavska ulica

IZMJENA 4 IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018

IZMJENA 3 IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018

IZMJENA 2 IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018

IZMJENA 1 IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u Opstini Kozarska Dubica u toku 2018 godine LOT 4

Odluka o dodjeli ugovora-Nabavka ogrevnog drveta u toku 2018.godine

Odluka o dodjeli ugovora-Nabavka materijala za odrzavanje puteva u toku 2018.godine

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u toku 2018.godine

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u toku 2018.godine- LOT 6

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u toku 2018.godine LOT 3

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u toku 2018.godine LOT 2

Odluka o dodjeli ugovora za Odrzavanje puteva i ulica u toku 2018 godine-LOT 5

Odluka o dodjeli ugovora-Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije

Odluka o dodjeli ugovora-Izrada horizontalne signalizacije

Odluka o dodjeli ugovora-Nabavka LED rasvjete na podrucju Opstine Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora-zimska sluzba u toku 2018 godine- Lot 5

Odluka o dodjeli ugovora-zimska sluzba u toku 2018 godine- Lot 4

Odluka o dodjeli ugovora-zimska sluzba u toku 2018 godine- Lot 3

Odluka o dodjeli ugovora-zismka sluzba u toku 2018 godine Lot 2

Odluka o dodjeli ugovora-zimska sluzba u toku 2018 godine Lot 1

Odluka o dodjeli ugovora-hitan pregovaracki postupak-zimska sluzba Knezica, Slabinja i Pounje

Odluka o dodjeli ugovora-hitan pregovaracki postupak-zismka sluzba Bjelajci, Vlaskovci, Aginci i Komlenac

Odluka o dodjeli ugovora-hitan pregovaracki postupak-zismka sluzba Medjuvodje

Odluka o dodjeli ugovora-hitan pregovaracki postupak-zismka sluzba Klekovci Pucari i Ravan

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI OPSTINE KOZARSKA DUBICA ZA 2018.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom:Nabavka lož-ulja za grijanje zgrade Opštine do kraja 2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka vatrogsane opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka lož ulja za grijanje zgrade Opštine u toku 2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i isporuka pogonskog goriva za službena vozila u toku 2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Pružanje geodestkih usluga u toku 2108.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Izvodenje radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Opštine Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke Izvodjenje radova na asfaltiranju dijela ulice Stepe Stepanovica u naselju Krivdica brdo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku nabavke Izvodenje radova na izgradnji kuca romske populacije na podrucju Opštine Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke dekorativne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku nabavke Izrada projekta stambenog objekta za kolektivno stanovanje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Pružanje geodteskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i isporuka pogonskog goriva za službena vozila u toku 2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Rekonstrukcija Ulica Nemanjina i Gracanicka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Izrada Revizije Regulacionog plana Centralna zona Kozarska Dubica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka materijala za održavanje puteva i ulica na podrucju opštine u toku 2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje asfaltiranih saobracajnica (gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje gradskih makadamskih ulica i održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Bjelajci, Vlaškovci i Aginci)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje gradskih makadamskih ulica i održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Ravan, Klkeovci, Guwevci, Sreflije, Pucari, Sjeverovci, Rakovica i Vojskova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje gradskih makadamskih ulica i održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva (Knežica, Slabinja i Pounje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje gradskih makadamskih ulica i održavanje lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva:Meduvode

Izvod iz Plana nabavki opštine Kozarska Dubica za 2017. godinu

Odluka izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Izrada horizontalne signalizacije.

Odluka izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, Lot-1: Podrucje Klekovci, Pucari i Ravan.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, Lot-2: Podrucje Podrucje Knežica, Meduvode, Slabinja i Pounje.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, Lot-3: Podrucje Bjelajci, Vlaškovci, Aginci i Meduvode.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, Lot-4: Podrucje grada.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka lož-ulja za grijanje zgrade Opštine u zimskoj sezoni 2016/2017. godina.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i ugradnja kotlova i pratece opreme za centralno grijanje.

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Održavanje puteva i ulica na podrucju Opštine Kozarska Dubica u toku 2016. godine.

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Nabavka camca za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Održavanje i sanacija javne rasvjete

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Pružanje geodetskih usluga

Izvod iz Plana nabavki opštine Kozarska Dubica za 2016. godinu

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Izrada horizontalne signalizacije

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponudaca u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka računara

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka pogonskog goriva za službena vozila

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci: Nabavka pića i ostalih prehrambenih proizvoda za potrebe Opštinske uprave

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci radova: Izvođenje dodatnih radova na održavanju puteva i ulica na području Opštine Kozarska Dubica

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke pod nazivom: Nabavka vatrogasnog vozila

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke pod nazivom: Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine Kozarska Dubica

Odluka o dodjeli ugovora o odrzavanju javne rasvjete

Javni poziv - Poziv za dostavljenje ponuda za javnu nabavku usluge "Izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume na području opštine Kozarska Dubica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Nabavka lož-ulja za grijanje zgrade Opštine u zimskoj sezoni 2015-2016. godina

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci putničkog automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - Pokrivanje Vatrogasnog doma i dogradnja nadstresnice

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi