V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

10.12.2010. - Konferencija omladinskih banaka
U Sarajevu je protekle sedmice povodom dana volontera održana Konferencija omladinskih banaka prilikom čega su prezentovani dosadašnji rezultati, odnosno realizovani projekti iz ove oblasti.
Na konferenciji koja je trajala od 02. do 05. decembra učestvovalo je 17 opština, 170 članova odbora, 17 omladinskih banaka i 17 predstavnika opština, među kojima i 10 članova Kreditnog odbora Omladinske banke Kozarska Dubica. U sklopu treninga održan je nagradni kviz-"Spare kase" gdje se takmičilo svih 17 omladinskih banaka, prilikom čega je Opština Kozarska Dubica osvojila je 1. mjesto i 1000 KM.
Drugo mjesto osvojila je opština Tešanj i iznos od 600 KM, dok je 3. mjesto osvojila opština Novi Grad i iznos od 400 KM.
09.12.2010. - Opštine definisale prioritete u oblasti upravljanja imovinom
U Kozarskoj Dubici, u organizaciji Misije OEBS-a u BiH, održan je sastanak mreže opština na temu upravljanja imovinom, tokom kojeg su nekoliko opština Republike Srpske i Federacije BiH definisale prioritete u oblasti modela upravljanja imovinom lokalnih zajednica. U radnom dijelu sastanka učestvovalo je rukovodstvo opštine Kozarska Dubica, a goste je sa najznačajnijim prirodnim kapacitetima opštine, njenim ekonomskim i privrednim karakteristikama upoznao načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz...
06.11.2010. - Treći sastanak Partnerske grupe za razvoj
Treći sastanak Partnerske grupe za razvoj, a koja radi na reviziji Strategije razvioja opštine Kozarska Dubica biće održan u petak, 10. decembra 2010., u 12:00 časova u Velikoj Sali zgrade Opštine. Na sastanku će prisustvovati predstavnici lokalne zajednice, kako bi zajedno pregledali i diskutovali o Nacrtu strategije razvoja.
Preciznije, u toku sastanka građani će se usaglasiti sa razvojnom vizijom i strateškim ciljevima definisanim u Nacrtu strategije, te će biti u prilici upoznati se i dati svoje komentare na liste konkretnih projekata za sektore ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja, koji će se realizovati u sljedeće tri godine i koji su usmjereni ka poboljšanju kvaliteta života građana opštine Kozarska Dubica.
Ovaj zajednički događaj omogućit će širu konsultaciju na Nacrt strategije Opštine Kozarska Dubica, koji će nakon toga biti dostavljen na pregled i usvajanje Opšinskom vijeću, a njegova implementacija će početi u 2011. godini.
Od početka 2010 godine opština Kozarska Dubica je pokrenula proces revizije Strategije razvoja. Nova integrisana strategija pokriva period od 2011 – 2020 i predstavlja putokaz koji će voditi daljem razvoju lokalne zajednice uzimajući u obzir njen društveni, ekonomski i okolišni aspekt.
Finalni Nacrt strategije je izrađen uz angažman partnera iz društvenog, ekonomskog, i nevladinog sektora, koji su članovi partnerske grupe (PG), tijela koje osigurava učešće i doprinos lokalne zajednice u procesu planiranja, te predstavlja osnov za komunikaciju između opštinske uprave i građana. Partnerstvo je u procesu izrade integrisane strategije lokalnog razvoja opštine Kozarska Dubica bilo otvoreno tokom cijelog procesa, te se u proces uključilo preko 100 građana.

30.11.2010. - Održana centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta
U Administrativnoj službi opštine Kozarska Dubica juče je održana centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine za 2011. godinu, tokom koje su svoje mišljenje, prijedloge, sugestije i zahtjeve o tom dokumentu izložili prisutni građani, budžetski korisnici, predstavnici javnih preduzeća, ustanova i mjesnih zajednica, privredni i društveni subjekti, kao i nevladine organizacije i udruženja građana.
Nacrt budžeta prisutnim su predstavili zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Rajko Marčeta i načelnik Odjeljenja za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta Mira Radojčić, koji su izložene zahtjeve ocijenili opravdanim, te izrazili očekivanje da će oni moći biti uvršteni u Prijedlog budžeta za narednu godinu.
"Po okončanju javne rasprave, biće izrađen Prijedlog budžeta za 2011. godinu, na koji saglasnost treba da da Ministarstvo finansija Vlade Republike Srpske, nakon čega će dokument biti ponovo razmatran u Skupštini opštine", najavila je Radojčić.
Iz Odjeljenja za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta pozvali su sve korisnike budžeta da svoje zahtjeve i sugestije mogu uputiti pisanim putem, a Nacrt budžeta pogledati na opštinskoj internet prezentaciji i oglasnim tablama u zgradi Opštine.
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica usvojili su na posljednjem zasjedanju Nacrt budžeta opštine za 2011. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 9.170 000 KM.
22.11.2010. - U toku aktivnosti na izradi budžeta opštine za 2011.
U toku su aktivnosti na izradi budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu, koje se vrše u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske. Skupština opštine prihvatila je Nacrt budžeta za narednu godinu na posljednjem skupštinskom zasjedanju i uputila dokument na javnu raspravu.
Administrativna služba opštine Kozarska Dubica poziva sve zainteresovane građane, budžetske korisnike, javna preduzeća i ustanove, privredne i društvene subjekte, predstavnike mjesnih zajednica, nevladine organizacije i udruženja građana da se svojim preporukama, sugestijama, prijedlozima ili projektima uključe u proceduru donošenja budžeta, te da prisustvuju javnoj tribini koja će se održati 29. novembra velikoj sali Skupštine opštine s početkom u 12.00 časova.
Dodatne informacije u procesu izrade i donošenja budžeta zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za finasije, računovodstvo i naplatu budžeta opštine Kozarska Dubica, telefonski ili putem e-mail adrese sokd@inecco.net. Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu dostupan je na opštinskoj internet prezentaciji i oglasnim tablama u zgradi Opštine.
19.11.2010. - Otvoren rekonstruisani objekat centralne zgrade Doma zdravlja
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić prersijecanjem svečane vrpce danas je u Kozarskoj Dubici predao na upotrebu Domu zdravlja rekonstruisani centralni objekat ove ustanove.
Ukupna vrijednost ovog projekta je 400 000 KM, od čega je Opština Kozarska Dubica uložila 1/3 sredstava, a ostatak Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srpske. Ministar se prije otvaranja objekta sastao sa načelnikom opštine Ninom Jauzom u njegovom kabinetu prilikom čega su razgovarali o realizovanim i budućim projektima iz oblasti zdravstva na području ove opštine.
19.11.2010. POZIV: Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu
U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske u toku su aktivnosti na izradi budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu.
Skupština opštine Kozarska Dubica prihvatila je Nacrt budžeta Opštine za narednu godinu na sjedinici održanoj dana 15.11.2010. godine i uputila dokument na javnu raspravu.
Administrativna služba opštine Kozarska Dubica poziva sve zainteresovane građane, budžetske korisnike, javna preduzeća i ustanove, privredne i društvene subjekte, predstavnike mjesnih zajednica, nevladine organizacije i udruženja građana da se svojim preporukama, sugestijama, prijedlozima ili projektima uključe u proceduru donošenja budžeta, te da prisustvuju javnoj tribini koja će se održati 29.11.2010. godine u Velikoj sali Skupštine opštine s početkom u 12.00 časova.
Dodatne informacije u procesu izrade i donošenja budžeta zainteresovani subjekti mogu dobiti u Odjeljenju za finasije, računovodstvo i naplatu budžeta opštine Kozarska Dubica, telefonski ili putem e-mail adrese sokd@inecco.net.
Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu dostupan je na opštinskoj internet prezentaciji i oglasnim tablama u zgradi Opštine.
19.11.2010. - Narodna biblioteka dobila 10 novih računara
Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici dobila je od 10 novih računara generacije Pentium četiri koje je ovoj ustanovi poklonila Sandnes-Dubrovnik Group.
Prema riječima direktorice ove ustanove Milene Stanić riječ je o veoma bitnoj donaciji koja će najviše koristiti učenicima i studentima za pisanje maturskih i diplomskih radova prilikom korištenja stručne literature iz bogatog fonda Narodne biblioteke.
“Prilikiom predaje računara donatoru Sandnes-Dubrovnik Group, koju zastupa za naše područje Ratko Pucar, uručena je zahvalnica. Na obostrano zadovoljstvo mi se nadamo ovakvoj saradnji i u narednom periodu”, rekla je Stanićeva.
Ona je podsjetila da su u toku radovi na renoviranju opšte čitaonice koje se realizuje u saradnji sa opštinskim Odjeljenjem za stambeno-komunalne poslove.
“Površina opšte čitaonice iznosi 45 kvadratnih metara koji će biti moderno opremljeni novim računarima i namještajem. Osim toga ovih dana privodi se kraju revizija knjižnog fonda prilikom čega ćemo doći do tačnog broja knjiga. Za sada je projekcija da imamo preko 33 000 jedinica, a po završetku ćemo znati tačan broj”, rekla je Stanićeva.
Prema njenim riječima u proteklom periodu tekuće godine Narodna biblioteka je u sklopu više projekata dolazila do povećanja knjižnog fonda.
“Jedan od značajnih je projekat neformalne grupe mladih upućen ka Omladinskoj banci i Fondaciji “Mozaik” kroz koji su Narodnoj biblioteci donirane knjige, uglavnom stručne literature, u vrijednosti od 2000 maraka. Takođe, povodom obilježavanja Međunarodnog dana štednje Hipo Alpe Adria Banka je kroz akciju “Pokloni knjigu” našoj ustanovi donirala oko 80 vrijednih naslova iz domaće i strane književnosti”, rekla je Stanićeva i dodala da povećanju knjižnog fonda značajno doprinose i čitaoci svojim donacijama.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi