V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

RELJIĆ: USPOSTAVLJENA USPJEŠNA SARADNJA U CILJU STVARANJA BOLJIH USLOVA ZA RAZVOJ SPORTA
Zahvaljujući ugovoru koji je danas u Srbiji načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić potpisao sa Aleksandrom Đedovcem direktorom Fonda za izbjegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, te donaciji od 10 000 evra, opština Kozarska Dubica uskoro će dobiti moderno košarkaško igralište u centru grada.
“Riječ je o donaciji Fonda za izbjegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, na čiji poziv smo se odazvali i evo danas napravili prvi korak u ovoj značajnoj saradnji. Veliko hvala našim prijateljima, a ova donacija će svakako značiti dubičkim sportistima”, rekao je Reljić.
On je precizirao da će košarkaško igralište na Sportskom centru dobiti novo ruho, moderno uređen teren po svjetskim standardima, te dodao da opština Kozarska Dubica namjerava u narednom periodu sistemski raditi na uređivanju svih sportskih terena. Potpisivanju ugovora u Zgradi Automomne pokrajine Vojvodine danas su prisustvovali i Darijan Babić načelnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i Duško Bodilović načelnik Odjeljenja za poljoprivredu.
25.11.2022. - ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE
U opštini Kozarska Dubica danas je održana centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine za 2023. godinu, koji je utvrđen u iznosu 13.892.000 KM.
“Svoje prijedloge, sugestije i zahtjeve na nacrt budžeta opštine tokom javne rasprave iznijeli su predstavnici Opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica, Udruženja veterana i Udruženja dijabetičara “Lotus”, a oni će biti razmotreni i uvaženi u skladu sa mogućnostima, s obzirom da se ukupni budžetski okvir ne može mijenjati”, rekao je novinarima zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Marko Tankosić.
On je naveo da je u opštini Kozarska Dubica procedura pripreme budžeta za narednu godinu počela prije dva do tri mjeseca da bi se ispoštovale sve procedure i zakonski rokovi pri donošenju budžeta, te da su u postupak izrade tog dokumenta učestvovali svi budžetski korisnici, načelnici opštinskih odjeljenja i službi, rukovodioci javnih preduzeća, ustanova i organizacija, koji su dostavili svoje zahtjeve.
“Zatim smo u Odjeljenju za finansije odredili koliki će biti prihodi opštine u narednoj godini, a zatim su planirani rashodi. Nacrt budžeta opštine dobio je saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske i razmatran je i usvojen na redovnoj sjednici Skupštine opštine”, rekao je Tankosić.
On je naveo da je javna rasprava zakonska faza u procesu donošenja budžeta opštine.
Nakon što se razmotre zahtjevi sa današnje javne rasprave, Prijedlog budžeta opštine Kozarska Dubica za 2023.godinu biće ponovo upućen na saglasnost Ministarstvu finansija Republike Srpske, a potom će biti razmatran na godišnjoj sjednici Skupštini opštine.
22.11.2022. - CIVILNA ZAŠTITA: UNA U OPADANJU, SPORIJI RAST SAVE
Vodostaj rijeke Une u Kozarskoj Dubici je u opadanju, a nivo Save i dalje raste i to dva centimetra na sat, što je znatno manjeg intenziteta nego juče, rekao je šef opštinskog Odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac.
Trubarac je rekao novinarima da su vodostaji Une i Save i dalje ispod kote redovne odbrane od poplava, koja je na Uni 380, a na Savi 800 centimetara.
On je istakao kao bitnu činjenicu da su gornji i donji obodni kanali ispod kritičnog nivoa.
Trubarac je naveo da se, prema prognostičarima, u narednom periodu ne očekuju obilnije padavine, a da sadašnje neće pogoršati situaciju.
On je naglasio i da se normalizovala situacija sa bujičnim vodama, a da su svi vodotoci u svojim koritima i da se voda zadržava samo u depresijama.
20.11.2022. - U PORASTU VODOSTAJI UNE I SAVE
Vodostaji Une i Save na području opštine Kozarska Dubica su u porastu, ali su ispod kote redovne odbrane od poplava, rekao je večeras novinarima šef opštinskog Odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac.
On je naveo da vodostaj Save raste osam centimetara na sat, dok Una raste šest centimetara u sat vremena.
"Prema informacijama kojim raspolažemo, nisu ugrožene putne komunakcije na području opštine. Tokom dana bujičaste vode su bile u porastu zbog velike količine padavina tokom noći", rekao je Trubarac.
On je naveo da su bujične vode sada u opadanju.
Trubarac je rekao da su se na području opštine Kozarska Dubica bujične vode zadržale u depresijama, te da ima zaplavljenog poljoprivrednog zemljišta.
20.11.2022. -MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: U PONEDJELJAK NERADNI RAD
U Republici Srpskoj ponedjeljak, 21. novembar, biće neradni dan jer se obilježava Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH koji je republički praznik, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.
U saopštenju je navedeno da, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Zakonom je propisano i da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, u dane praznika Republike i u kom obimu.
U ponedjeljak, 21. novembra, navršava se 27 godina od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.
Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa.
20.11.2022. - OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU ZA 21. NOVEMBAR
S obzirom na to da je 21.novembar, Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH republički praznik iz Komunalne policije opštine Kozarska Dubica podsjećaju preduzetnike i preduzeća da su dužni da poštuju propisano radno vrijeme.
U redovnom radnom vremenu mogu raditi privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, veterinarske stanice i ambulante, benzinske pumpe i trgovinske djelatnosti u poslovnom prostoru benzinske pumpe, kao i privredni subjekti registrovani za obavljanje pekarske djelatnosti, te dragstori.
U vremenu od 8 do 12 časova mogu raditi svi ostali privredni subjekti.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a čiji proces proizvodnje ne dozvoljava obustavljanje proizvodnje bez veće štete, mogu obavljati djelatnost u vremenu koje zahtijeva minimalni proces rada.
Ugostiteljski objekti će na dan državnog praznika Republike Srpske raditi u radnom vremenu propisanom Odlukom o radu i radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Kozarska Dubica.
Iz Komunalne policije upozoravaju preduzetnike i preduzeća da se pridržavaju propisanog radnog vremena jer će komunalni policajci vršiti kontrolu.
18.11.2022. - CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE 25. NOVEMBRA
Usvajanjem Nacrta budžeta opštine Kozarska Dubica za 2023.godinu na juče održanoj 15.sjednici Skupštine opštine počela je da teče osmodnevna javna rasprava tokom koje svi zainteresovani građani, institucije, javna preduzeća, organizacije mogu da daju svoje mišljenje, prijedloge, sugestije i zahtjeve o ovom dokumentu.
Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2023.godinu, na koju su pozvani svi koji žele da učestvuju u kreiranju ovog značajnog dokumenta, zakazana je za 25.novembar, a biće održana u velikoj skupštinskoj sali sa početkom u 9 časova.
Po okončanju javne rasprave izradiće se Prijedlog budžeta opštine za 2023.godinu na koji saglasnost treba da da Ministarstvo finansija Republike Srpske, a potom će biti razmatran u Skupštini opštine.
Na juče održanom 15.redovnom zasjedanju lokalnog parlamenta odbornici su usvojili Nacrt budžeta opštine za 2023.godinu u iznosu od 13.892.000 KM.
Nacrt budžeta Opštine Kozarska Dubica objavljen je na oglasnoj tabli internet stranice opštine i u šalter sali.
17.11.2022. - USVOJEN NACRT BUDŽETA OPŠTINE ZA 2023. GODINU U IZNOSU 13.892.000 KM
Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 13.892.000 KM, a ovaj dokument danas je usvojen na redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica i upućen na javnu raspravu koja će trajati osam dana.
Nacrt budžeta opštine odbornicima je obrazložio načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić koji je istakao da je Nacrt budžeta izrađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, te da su u projekciji budžetskih prihoda i rashoda uvažene sugestije Ministarstva finansija Republike Srpske.
„U izradi Nacrta budžeta, koji je najvažniji dokument za lokalne zajednice na godišnjem nivou, učestvovali su rukovodioci opštinskih odjeljenja i službi, te svi korisnici budžeta kako bi dobili dokument koji izbalansirano i realno prikazuje finansijski okvir u kojem će funkcionisati opština Kozarska Dubica“, rekao je Reljić.
On je podsjetio da je zahvaljujući različitim donacijama sa drugih novoa vlasti i inostranstva, vraćeno više od sedam miliona KM zaduženja iz prethodnih perioda, te da će se u narednu fiskalnu godinu ući sa nešto povoljnijom finansijskom situacijom.
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica danas su većinom glasova dali saglasnost na Odluku o povećanju cijene vode i odvodnje za 20 odsto, te komunalne usluge odvoza smeća za 30 odsto, koje će se primjenjivati od 1. januara naredne godine.
Razloge za donošenje ovih odluka odbornicima su obrazložili direktor preduzeća „Vodovod“ a.d. Kozarska Dubica Željko Dragičević i direktor preduzeća „Komunalac“ a. d. Igor Savković.
U obrazloženju su naveli probleme u poslovanju koji su prouzrokavani velikim poskupljenjem goriva, energenata, održavanja, materijala, te povećanjem plata i toplog obroka po zakonu o minimalnoj plati i drugih rashoda preduzeća.
Na XV redovnoj sjednici Skupštine opštine odbornici su većinom glasova donijeli Odluku o davanju saglasnosti na izmjenu dijela cjenovnika pogrebnih usluga na gradskom groblju u Kozarskoj Dubici, koja se odnosi na povećanje cijene rezervacije grobnog mjesta, koja iznosi 602,55 KM, umjesto dosadašnjih 421,20 KM.
Na sjednici je usvojen i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za period januar-juni 2022. godine i Izvještaj o realizaciji plana za izmirenje neizmirenih obaveza Opštine Kozarska Dubica prenesenih iz prethodnog perioda.
Odbornici su usvojili i Izvještaj o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka po izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu. U ovom dokumentu, koji će biti dostavljen Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske sadržane su aktivnosti i postupci koje je preduzela opština Kozarska Dubica radi prevazilaženja tehničkih propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi