V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

28.12.2017. - USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2018. GODINU U IZNOSU 9.905.000 KM
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica uvojili su danas Budžet opštine Kozarska Dubica za 2018. godinu, koji iznosi 9. 905.000 KM.
Budžet opštine Kozarska Dubica za 2018. godinu čine poreski prihodi u iznosu 6.588.000KM, neporeski prihodi 2.351.000 KM, transferi 420.000 KM, primici za nefinansijsku imovinu 230.000 KM i ostali primici 316.000 KM.
Odbornici su danas usvojili odluku o izvršenju budžeta opštine za 2018. godinu, te Program rada Skupštine opštine za narednu godinu, koji sadrži zadatke koji su u nadležnosti Skupštine opštine, a koji ostaje otvoren i za sva druga pitanja za koja građani iskažu interes.
Tokom 14. redovne sjednice Skupštine opštine donesena je Odluka o povećanju budžetskog okvira u Rebalansu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2017. godinu u iznosu 750.000 KM.
Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Nada Grgača obrazložila je da je osnov za povećanje budžetskog okvira Odluka Vlade Republike Srpske od 23. novembra ove godine, kojom su određeni prioritetni projekti koji će se finansirati u opštini Kozarska Dubica.
Grgača ja naglasila da su u pitanju donatorska sredstva Vlade Republike Srpske odborena za adaptaciju i rekonstrukciju Sportsko-rekreativnog centra u Kozarskoj Dubici u iznosu od 50.000 KM, dogradnju i rekonstrukciju zgrade opštine Kozarska Dubica u vrijednosti 500.000 KM, te finansijska pomoć za održavanje putne mreže na području opštine u iznosu od 200.000 KM.
Na sjednici je razmotren, a zatim usvojen Program održavanja saobraćajnica u zimskim uslovima za 2018. godinu, kojim je definisan obim i kvalitet poslova zimske službe u cilju obezbjeđenja prohodnosti svih saobraćajnica i bezbjednog odvijanja saobraćaja vozila i pješaka.
Odbornici Skupštine opštine danas su jednoglasno prihvatili Informaciju o projektu "Vodosnabdijevanje sa izvorišta Komlenac", a načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Darijan Babić potvrdio je da će sutra biti objavljen poziv za dostavljanja ponuda za izvođenje radova na projektu "Proširenje vodovodnog sistema "Komlenac" ka jugozapadu opštine Kozaska Dubica – Faza III".
Većinom glasova odbornika prihvaćena je Informacija o poslovanju preduzeća "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica u prošloj godini i Plan obuke o profesionalnom usavršavanju i savjetovanju odbornika i predsjednika savjeta mjesnih zajednica na području opštine.
Jednoglasno je prihvaćena Informacija o stanju u oblasti kulture na području opštine Kozarska Dubica, te donesena Odluka o visini poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kozarska Dubica u 2018. godini i Odluka o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području opštine.
Tom odlukom uvedeno je pravo na subvenciju javnih vodnih usluga na području opštine Kozarska Dubica za lica koji su korisnici stalne novčane pomoći i višečlane porodice koje su korisnici dodatka na djecu na osnovu prava priznatog u postupku kod JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica.
Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Milovan Barišić čestitao je svim odbornicima i građanima opštine Kozarska Dubica predstojeće praznike.


27.12.2017. - OTVORENA NOVOIGRAĐENA STOČNA PIJACA VRIJEDNA 700.000 KM
U Kozarskoj Dubici danas je svečano otvoren Poslovno-sajamski kompleks "Đolovi" – Stočna pijaca u koji su preduzeće "Komunalac" i opština Kozarska Dubica investirali 700.000 KM.
Kompleks se nalazi na parceli od tranzitnog puta do naselja Petar Pecija, ukupne površine 11.000 metara kvadratnih, a simboličnim presijecanjem vrpce objekat su otvorili načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac i direktor "Komunalca" Božidar Nikoletić.
Reljić je istakao je da stara lokacija stočne pijace u Kozarskoj Dubici nije bila adekvatna i uslovna za obavljanje te vrste djelatnosti.
"Mi smo se zato odlučili da realizujemo ovaj projekat, koji je započet prije 1,5 godinu i danas konačno pušten u konačno upotrebu. Opština Kozarska Dubica, koja je vlasnik 85 odsto akcija preduzeća "Komunalac", učestvovala je u finansiranju ovog projekta u iznosu većem od 300.000 KM", rekao je Reljić novinarima.
On je dodao da će taj objekat imati svoju ekonomsku opravdanost i služiti za primjer i drugim opštinama.
Direktor preduzeća "Kmunalac"a.d. Kozarska Dubica Božidar Nikoletić rekao je da je Poslovno-sajamski kompleks "Đolovi", odnosno novoizgrađena stočna pijaca, ima kapacitet da prihvati do 500 ljudi u zavisnosti od vozila kojim poljoprivrednici dolaze.
"Jutros je ovdje prvi put izvedena jedna stočna pijaca i svi naši poljoprivrednici i nakupci iz drugih opština su bili prezadovoljni, jer nije stvorena gužva na stočnoj vagi i sve se odvijalo brzo i ekspeditivno", rekao je Nikoletić.
On je naglasio da su preduzeće "Komunalac" i opština Kozarska Dubica veoma ponosni jer su uspjeli da taj objekat dovedu u funkciju normalnog izvođenja stočne pijace.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac istakao je da je Kozarska Dubica danas dobila jednu od najmodernijih stočnih pijaca u Srpskoj i regionu.
"O vrijednosti i značaju ovog objekta najbolje će govoriti oni koji dolaze na ovu pijacu, oni koji prodaju i kupuju stoku, a ja mislim da je ovo moderan objekat koji je Kozarska Dubica zaslužila", rekao je Banjac.
On je podsjetio da je kroz ulaganje opštine Kozarska Dubica povećala svoj udio u akcijama preduzeća "Komunalac" na gotovo 85 odsto, te najavio da predstoje aktivnosti na stabilizaciji tog preduzeća.
Banjac je uputio čestitku direktru preduzeća i cijelom rukovodstvu na hrabrosti da se upuste investiciju takvog obima.
Novoizgrađena stočna pijaca u Kozarskoj Dubici za promet stoke biće otvorena od 6.00 do 12.00 časova svake srijede, a cijena ulaza i vagarine će ostati iste.

27.12.2017. - U RADU OPŠTINSKE UPRAVE PRIMJENJENI ZAHTJEVI STANDARDA ISO 9001:2008
U opštinskoj upravi Kozarska Dubica izvršena je prva nadzorna provjera primjene standarda ISO 9001: 2008, nakon resertifikacione provjere iz decembra 2016. godine – potvrdio je načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti Dušan Drljić.
On je naveo da su provjeru ispunjenosti standarda u radu opštinske uprave izvršili predstavnici njemačke sertifikacione kompanije "TÜV Rheinland" sa sjedištem u Beogradu, Sava Matejić i Anja Grujić, koji su konstatovali da su u radu opštinske uprave Kozarska Dubica primijenjeni, održani i ispunjeni zahtjevi standarda ISO 9001:2008.
"Sertifikovani provjerivači te kompanije tokom ovogodišnje nadzorne provjere sa posebnom pažnjom pristupili su kontroli primjene standarda i procedura u Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti, Odjeljenju za privredu i poljoprivredu, Odjeljenu za stambeno-komunalne poslove i Odjeljenju za finansije ", precizirao je Drljić.
Sertifikacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001: 2008 u opštini Kozarska Dubica prvi put je izvršena 2007. godine, a dugogodišnji proces modernizacije rada lokalne uprave nastavljen je do danas sa ciljem da se u praksi primjenjuju četiri principa Evropske unije: odgovornost, efikasnost, transparentnost i usmjerenost ka korisniku.
26.12.2017. - RASPISAN KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić raspisao je danas javni konkurs za dodjelu 115 stipendija redovnim studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu i to u iznosu od 500 KM za apsolvente i 1.000 KM za ostale studente.
Konkursom su definisani opšti i posebni uslovi za dodjelu stipendija, koje se isplaćuju iz budžeta opštine Kozarska Dubica, te navedene posebne kategorije studenata, koje će stipendiju ostvariti bez obzira na prosjek ocjena.
U posebnim uslovima za dodjelu navedeno je da studenti moraju imati prosječnu ocjenu studiranja najmanje 8,00 osim studenata deficitarnih fakulteta ili zanimanja i studenata iz porodica sa dva ili više studenata čija prosječna ocjena studiranja ne smije biti manja od 7,00.
Studenti prve godine studija takođe imaju pravo na stipendiju ukoliko su ostvarili prosječnu ocjenu iz srednje škole najmanje 4,50, a za studente sa deficitarnih fakulteta, odnosno zanimanja i za studente iz porodica sa dva ili više studenata najmanja prosječna ocjena iz srednje škole ne smije biti manja od 4,00.
Kao deficitarni fakulteti u školskoj 2017/18 godini biće tretirani veterinarski, mašinski i elektrotehnički fakultet.
Obrazac prijave za javni konkurs, kao i obrazac izjave da student ne prima stipendiju od drugih stipenditora biće dostupni na internet stranici i u šalter sali Opštine Kozarska Dubica, a rok za podnošenje prijava je 26. januar 2018. godine.
Konkurs za dodjelu stipendija opštine Kozarska Dubica objavljen je na internet stranici i na oglasnoj tabli Opštine Kozarska Dubica.
Prijave se podnose Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Kozarska Dubica putem prijemne kancelarije ili poštom na adresu - Opština Kozarska Dubica, Svetosavska br. 5, - Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija.
25.12.2017. – BOŽIĆNA ČESTITKA KATOLIČKIM VJERNICIMA
Povodom Badnjeg dana i Božića župniku Marku Vidoviću i katoličkim vjernicima čestitku su uputili načelnik opštine Radenko Reljić i predsjednik Skupštine opštine Milovan Barišić. U čestitki se kaže:
"U ime opštine Kozarska Dubica i lično ime vama i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da vam praznični dani budu ispunjeni zdravljem , srećom i porodičnim blagostanjem.
Neka predstojeći praznici podsjete na važnost međusobnog uvažavanja kako bismo budućnost ispunili zajedničkom srećom i boljim životom za sve ljude", stoji na kraju čestitke.
13.12.2017. – ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE ZA 2018. GODINU
U opštini Kozarska Dubica danas je održana centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2018. godinu, koji je utvrđen u iznosu 9.905.000 KM.
Javnoj raspravi prisustvovali su budžetski korisnici, predstavnici javnih preduzeća, ustanova i mjesnih zajednica, privredni i društveni subjekti, nevladine organizacije, udruženja građana i zainteresovani građani, koji su iznijeli svoje prijedloge na Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za narednu godinu.
Javoj raspravi prisustvovao je načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, zamjenik načelnika Mile Zlojutro, predsjednik Skupštine opštine Milovan Barišić i načelnici opštinskih odjeljenja.
Nakon javne rasprave o Nacrtu izradiće se Prijedlog budžeta opštine za 2018.godinu, koji treba da dobije saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske, a potom će 28.decembra biti razmatran na sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica.
12.12.2017. - SUTRA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA

Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica za 2018. godinu, koji je utvrđen u iznosu 9.905.000 KM, održaće se sutra, 13. decembra, u velikoj sali Skupštine opštine sa početkom u 10.00 časova.
"Pozivaju se budžetski korisnici, predstavnici javnih preduzeća, ustanova i mjesnih zajednica, privredni i društveni subjekti, nevladine organizacije, udruženja građana i zainteresovani građani da uzmu učešće u razmatranju Nacrta budžeta opštine", saopšteno je iz Opštinske uprave.
Nacrt budžeta opštine Kozarska Dubica za narednu godinu objavljen je na opštinskoj Internet prezentaciji / http://kozarskadubica.org/Dokumenta/dokumenta.php/ i izložen na oglasnim tablama u zgradi opštine, a primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi Odjeljenju za finansije ili na e-mail: info@kozarskadubica.org.
Odjeljenje za finansije razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, a dodatne informacije dostupne su putem telefona 052/416-023.

12.12.2017. - USPJEŠNO ZAVRŠENA POSLOVNA SEZONA U FIRMI "KARL KINE"
Okupljanjem kooperanata i poslovnih saradnika njemačka firma "Karl Kine", koja se bavi proizvodnjom krastavaca kornišona, obilježila je danas u Kozarskoj Dubici uspješan završetak poslovne sezone.
Na svečanosti koja je organizivana u novoizgrađenoj proizvodno-skladišnoj hali tog preduzeća u Poslovnoj zoni "Lipova greda" u Kozarskoj Dubici prezentovani su aktivnosti i rezultati firme koja posluje sa kooperantima iz 12 lokalnih zajednica.
"Imamo kooperante koji su jako vrijedni jer na ovom području postoji tradicija uzgoja povrća i krastavaca kornišona, a mi smo im ponudili korektnu saradnju i pošteno ophođenje, te uspjeh nije izostao. Treću sezonu zaredom bilježimo i rast broja kooperanata i rast proizvodnje", izjavio je novinarima rukovodilac sjedišta preduzeća "Karl Kine" u Kozarskoj Dubici Boško Čoprka.
On je potvrdio da je na području 12 opština u BiH, kompanija ove godine imala skoro 300 kooperanata, koji su proizveli 1.300 tona krastavaca i ostvarili jako dobre prihode.
"Cjelokupna proizvodnja ide u Njemačku u našu matičnu firmu "Karl Kine", koja je najveći proizvođač kiselih krastavaca u Njemačkoj i lider u Evropi, sa tradicionom dugom 300 godina", rekao je Čoprka.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić izjavio je da je kompanija "Karl Kine" na području opštine investirala je 1,2 miliona KM.
"Firma uspješno posluje i direktno sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima što je za svaku pohvalu", rekao je Reljić i dodao da u poslednjih nekoliko sezona "Karl Kine" posluje sa 50 do 100 kooperanata u Kozarskoj Dubici.
"Jedna porodica koja živi i radi na selu može ostvariti solidan prihod iz kooperantskog odnosa sa tom firmom i ne mora napuštati ovo područje", dodao je Reljić.
On je istakao da je poslovanje kompanije "Karl Kine" primjer uspješne investicije u Poslovnoj zoni "Lipova greda" i dodao da se opština trudila da bude dobar domaćin investitorima iz Njemačke.
"Mi ćemo i u budućnosti dati zeleno svjetlo svim investitorima iz bilo kojeg kraja svijeta koju budu zainteresovani da ulože u Kozarsku Dubicu, kako bi zaposlili naše stanovništvo", naglasio je Reljić.
Uz izgrađenu proizvodno-skladišnu halu, koja se prostire na 2.000 metara kvadratnih, u Poslovnoj zoni "Lipova greda" u Kozarskoj Dubici u toku je izgradnja i upravnog objekta firme "Karl Kine, koji će imati oko 550 metara kvadratnih korisnog prostora.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi