V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

31.03.2016. - KOZARSKA DUBICA JEDNA OD OPŠTINA U KOJU JE NAJVIŠE ULOŽENO U IZGRADNJU VODOZAŠTITNIH OBJEKATA
Direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Milan Kikić izjavio je danas da je Kozarska Dubica jedna od opština u koju je najviše uloženo u izgradnji vodoprivrednih i objekata zaštite od poplava i naglasio da je zadovoljan do sada realizovanim projektima u toj opštini.
"S obzirom da je Kozrska Dubica jedna od opština u koju je najviše uloženo u prethodnom periodu, gdje su provedene mjere koje se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke i iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, mi smo zadovoljni onim što je do sada urađeno", izjavio je Kikić.
On je potvrdio da u radnoj posjeti opštini Kozarska Dubica boravi na inicijativu načelnika te opštine Mile Zlojutra i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darka Banjca sa kojima je razgovarao o narednim aktivnostima u toj opštini, koje su u nadležnostzi JU "Vode Srpske".
Kikić je podsjetio da su u toku radovi na izgradnji Savskog nasipa na potezu Kozarska Dubica-Gradiška, u dužini od 14 kilometara i naglasio da dinamika tih poslova zavisi od vremenskih i uslova na terenu.
"Ti uslovi trenutno ne idu na ruku izvođačima radova, ali očekujemo da se sa smanjenjem vodostaja Save krene u realizaciju tog projekta. Nadam se da ćemo u toku godine uspjeti da završimo većinu poslova koji se tiču Savskog nasipa", rekao je Kikić.
Načelnik opštine Kozarska Dubica naveo je da je vrijednost poslova koji se na izgradnji vodozaštitnih objekata realizuju u Kozarskoj Dubici između 12 i 13 miliona KM.
"Nije slučajno što se direktor JU "Vode Srpske" danas nalazi ovdje jer je Kozarska Dubica po visini sredstava koje ulažu "Vode Srpske" i Vlada Republike Srpske kada je vodozaštita u pitanju na drugom mjestu u Republici Srpskoj", izjavio je Zlojutro.
On je dodao da je direktor Kikić upoznat sa stanjem na terenu u Kozarskoj Dubici, dinamikom izvođenja radova i problemima u sistemu zaštite od poplava, koje zahtjevaju dodatne aktivnosti, prije svega kada je u pitanju rječica Mlječanica i ostali bujični tokovi.
Na sastanku je konstatovana dobra saradnja opštine Kozarska Dubica sa JU "Vode Srpske, a zvaničnici te opštine i direktor Kikić obišli su gradski kej na kome se izvode radovi na sanaciji odbrambenog zida i lokacije na kojima se izvode radovi u Knežici. Sagledani su i problemi sa mostom u Mirkovcu i tokom rijeke Mlječanice u Međuvođu.
31.03.2016. - POTPISANI UGOVORI SA PRIVREDNICIMA U OKVIRU "ReGERD" PROJEKTA
Direktor Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED - Banja Luka Duško Vučić potpisao je danas sa osam privrednika iz Kozarske Dubice ugovore o realizaciji 11 projekata u oblastima standardizacije i izrade biznis planova.
Ugovori su potisani u okviru komponenti EU ReGERD projekta "Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj", odnosno o programu savjetodavnih usluga poslovnim subjektima sa područja regije Sava Garden, koju pored Kozarske Dubice čine opštine Gradiška, Laktaši i Srbac.
"Ova konkretna finansijska i savjetodavna podrška privrednim subjektima će doprinijeti jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i pozicioniranju tih preduzeća kao nosioca razvoja privrede u lokalnoj zajednici", izjavio je predstavnik Centra za regionalni i ruralni razvoj Bojan Arambašić.
Ukupna vrijednost projekata koji se realizuju u Kozarskoj Dubici je 59.230 KM, od čega je kroz ReGERD projekat obezbijeđeno sufinansiranje u iznosu od 35. 840KM, dok će poslovni subjekti učestvovati u finansiranju sa 23.390 KM.
Načelnik opštine Mile Zlojutro je rekao da se nominalno ne radi o velikim iznosima, ali da se radi o dobrom početku i projektu od kojeg se očekuje mnogo u budućnosti.
"Mi već nekoliko godina učestvujući u ovom projektu, zajedno sa drugim opštinama, vršimo pripreme da bi naši privrednici bili u situaciji da mogu da zatraže ovu vrstu pomoći, a standardi kvaliteta i poslovni planovi su ono što svako ozbiljno preduzeće mora da ima", naglasio je Zlojutro.
30.03.2016. – MEMORIJALNA AKADEMIJA JASENOVAČKIM ŽRTVAMA 7. MAJA U DOMU KULTURE
Memorijalna akademija povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini biće održana u subotu 7. maja u Domu kulture u Kozarskoj Dubici.
Akademija će početi u 20.00 časova minutom ćutnje za sve nevino ubijene Srbe, Jevreje i Rome u takozvanoj "tvornici" smrti koju je osnovala Nezavisna država Hrvatska radi istrebljenja ovih naroda zbog toga što su pripadali drugoj naciji.
Organizacioni odbor za memorijalnu akademiju kojim predsjedava načelnik opštine Mile Zlojutro, čine predstavnici i rukovodioci Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, JU Spomen područje "Donja Gradina", JP "Centar za informisanje i kulturu" i Dramskog studija "Artist", koji će pripremiti muzičko scenski performans uz multimedijalni prikaz.
Akademija se svake godine upriliči uoči obilježavanja Dana sjećanja na jasenovačke žrtve, koji se prema ranije utvrđenoj odluci Vlade Republike Srpske organizuje u Donjoj Gradini prvu nedjelju poslije Vaskrsa, a ove godine 8. maja.
30.03.2016. – SKUPŠTINA OPŠTINE PRIHVATILA IZVJEŠTAJ O RADU RADU NAČELNIKA I OPŠTINSKE UPRAVE
Odbornici Skupštine opštine Kozarska Dubica prihvatili su danas Izvještaj o radu načelnika i Opštinske uprave u 2015. godini, u kojem su kao najznačajnije navedene aktivnosti na očuvanju budžetske stabilosti, izgradnji novog sistema vodosnabdijevanja i aktivnosti koje su rezultirale otvaranjem graničnog prelaza u Kozarskoj Dubici.
"Prošla godina bila je prilično složena i teška sa svojim specifičnostima, a moja generalna ocjena je da smo u datoj situaciji radili dobro", rekao je u uvodnom obraćanju odbornicima načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
On je dodao da je odbornicima Skupštine opštine dostavljen obiman izvještaj o radu svih opštinskih Odjeljenja i naglasio da je u protekloj godini timski rad opštinskih funkcionera i drugih rukovodećih službenika dao pozitivne efekte.
"Naš rad bio je koncentrisan na nekoliko bitnih stvari od kojih su najvažnije kontinuirane aktivnosti na očuvanju budžetske stabilnosti i izgranju kapitalnih objekata, prije svega na realizaciju projekta izgradnje sistema vodosnabdijevanja Komlenac", rekao je Zlojutro.
On je naveo da su na osnovu Programa mjera štednje i racionalizacije, koji je u Skupštini opštine usvojen prošle godine, ostvarene uštede od oko 500.000 KM.
"Napokon smo, krajem prošle godine došli u poziciju da je granični prelaz u centru grada otvoren, a doprinos tome, pored stalnog insistiranja lokalne vlasti, dale su institucije na nivou BiH i Republike Srpske, sa kojim sarađuje opština Kozarska Dubica", rekao je Zlojutro.
On je naveo da je polovinom prošle godine u Skupštini opštine Kozarska Dubica došlo do promjene skupštinske većine i naglasio da se u tom momentu ponašao u skladu sa mandatom koji je imao i u interesu opštine u cjelini.
Na danas održanoj, tridesetsedmoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica, prihvaćena je i Informacija o ocjenjivanju službenika u opštinskoj upravi.
Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i materijalno-finansijskom poslovanju JU Dječiji vrtić "Pčelica" i Opštinske organizacije Crvenog krsta Kozarska Dubica za 2015. godinu.
Usvojena je Odluka o boravišnoj taksi na području opštine, Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2016. godini i Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na poodručju opštine Kozarska Dubica po zonama.
29.03.2016. – NAJAVA: POTPISIVANJE UGOVORA SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OKVIRU PROJEKTA "REGIONALNI RAST KROZ EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ"
U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica, u četvrtak, 31. marta, biće potpisani ugovori sa privrednim subjektima iz Kozarske Dubice u sklopu EU ReGERD projekta “Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj”.
U sklopu ReGERD projekta realizuje se program savjetodavnih usluga poslovnim subjektima sa područja regije Sava Garden, koju čine opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, ukupne vrijednosti 284.455 KM.
U skladu sa rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje savjetodavnih usluga, ukupna vrijednost 11 ugovora za savjetodavne usluge odobrena za poslovne subjekte sa teritorije opštine Kozarska Dubica je 59.230 KM. Kroz ReGERD projekat je obezbijeđeno sufinansiranje u iznosu od 35.840 KM, dok će poslovni subjekti učestvovati u finansiranju sa 23.390 KM.
Ukupna vrijednost projekta je 1.168.878 KM, a implementiraju ga Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED - Banja Luka, uz projektne partnere: opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac, Udruženje LAG SAVUS, Lokalnu razvojnu agenciju Kozarska Dubica i Univerzitetsko preduzetnički centar Banja Luka.
Potpisivanje ugovora zakazano je u 10:00 časova u prostorijama Opštine (mala sala).
28.03.2016. - OBJAVLЈEN JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 METARA KVADRATNIH SA DODATNOM OPREMOM PUTEM SUFINANSIRANJA
Opština Kozarska Dubica objavila je danas Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.
Pravo na učešće u projektu imaju povratnici i nezaposlena lica nastanjena u ruralnom području opštine Kozarska Dubica, koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Kozarska Dubica, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarnih organizacija "MAID" i "LDSC", a primarni cilj projekta je ekonomsko osnaživanje povratnika i mladih nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima.
Podnosioci zahtjeva imaju obavezu sufinansiranja 20 odsto od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom, u iznosu od 490,00 KM, kao i obavezu da prisustvuju edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
Javni poziv otvoren je 6. aprila ove godine, do 15.30 časova, a sve dodatne informacije, uključijući i obrazce zahtjeva, zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu Opštine Kozarska Dubica, ili na broj telefona 052/416-022. Javni poziv i obrazci zahtjeva dostupni su u na Oglasnoj tabli internet prezentacije opštine Kozarska Dubica.
25.03.2016. - SASTANAK O OBLICIMA BUDUĆE SARADNjE
Načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro razgovarao je danas generalnim konzulom Republike Hrvatske u Banjaluci Zlatkom Kramarićem o stanju bitnim oblastima u toj opštini i oblicima buduće saradnji.
"Upoznali smo konzula o stanju u bitnim oblastima za ovu opštinu jer je saradnja sa Hrvastkom i ove opštine i BiH u fokusu interesovanja, s obzirom da je to susjedna zemlja i članica EU", rekao je Zlojutro.
On je potvrdio da je sa konzulom Kramarićem razgovarao na temu graničnog prelaza u Kozarskoj Dubici, koji je privremeno otvoren za putnički saobraćaj.
"O tome smo upoznali i konzula Kramarića, koji će biti, u neku ruku, naš zagovornik ukoliko ponovo budemo u problemu da se taj status promijeni", potvrdio je Zlojutro.
On je naglasio da je tema današnjeg radnog sastanka bila i moguća privredna i regionala saradnja sa Sisačko-moslavačkom županijom, za koju je zainteresovana Kozarska Dubica.
Generalni konzul Republike Hrvatske u Banjaluci Zlatko Kramarić izjavio je da treba stvarati pozitivne političke, ekonomske i društvene uslove, a da trenutna situacija upućuje stanovnike BiH i Hrvatske jedne na druge.
"Radićemo na tome da ljudima što više olakšamo da žive bolje i sadržajnije i to je smisao politike i djelovanja konzulata Republike Hrvatske u Banjaluci", izjavio je Kramarić. On je naglasio da će se potruditi da most u Kozarskoj Dubici ostane otvoren jer je to interes građana i Hrvaske i Kozarske Dubice, koji njime cirkulištu i rade.
"Republika Srpska nije samo Banjaluka i prema obilaziti i druga područja, a posebno pogranične opštine, jer mo upućeni jedni na druge. Rijeke nas trebaju spajati, a granice treba što je moguće jednostavnije premošćavati jer je to u interesu velikog broja ljudi", rekao je Kramarić.
Sa generalnim konzulom Republike Hrvatske u Banjaluci Zlatkom Kramarićem danas je razgovarao i zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Dragan Jaćimović.
NAČELNIK OPŠTINE I PREDSJEDNIK SO ČESTITALI USKRS
Svim sugrađanima katoličke vjeroispovjesti i župniku katoličke crkve Milanu Begiću načelnik opštine Mile Zlojutro i predsjedik Skupštine opštine Milovan Barišić uputili su čestiku povodom nastupajućeg praznika Hristovog uskrsnuća -Uskrsa.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi