V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

11.06.2010. - Drugi sastanak partnerske grupe za izradu Strategije razvoja opštine Kozarska Dubica
U ponedelja, 14..06. 2010. godine biće održan drugi sastanak Partnerske grupe, uspostavljene u okviru procesa ažuriranja lokalne razvojne strategije, a koji se provodi uz podršku Projekta integrisanog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.
Partnerska grupa je tijelo koje osigurava učešće i doprinos socio-ekonomskih aktera u procesu planiranja, te predstavlja osnov za komunikaciju između opštinske uprave i građana. Ovo tijelo raspravlja i usaglašava ključne elemente strategije tokom čitavog procesa. Nakon uspostavljanja Partnerske grupe za planiranje lokalnog razvoja, na njenom inicijalnom sastanku održanom 28.01.2010, Opština Kozarska Dubica je zvanično otpočela proces revizije Strategije integrisanog lokalnog razvoja. U članstvo Partnerske grupe je ukljućeno preko 100 članova, predstavnika poslovnog, javnog i civilnog sektora. Bitno je istaći da je partnerstvo u procesu revizije integrisane strategije lokalnog razvoja opštine Kozarska Dubica još uvijek otvoreno, te se i ovom prilikom pozivaju svi zainteresirani građani, koji smatraju da bi svojim učešćem mogli doprinijeti izradi kvalitetne strategije razvoja opštine, da uzmu učešće u radu ovog skupa.
Planirani sastanak će biti prilika da se članovi Partnerske grupe upoznaju sa nacrtima socio-ekonomske analize, vizije razvoja i strateških ciljeva opštine Kozarska Dubica, koje je pripremio Opštinski razvojni tim (ORT). Nakon prezentacije će članovi Partnerske grupe imati priliku da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinesu sveukupnom kvalitetu ovoga veoma značajnog dokumenta.
Obzirom na činjenicu da je u narednom vremenskom periodu planirana izrada sektorskih planova (lokalnog ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i plana zaštite okoliša), sastanak će biti prilika za formiranje sektorskih radnih grupa, tijela koje prema Metodologiji za integrirano planiranje lokalnog razvoja (miPRO) vode izradu ovih dokumenata.
Proces revizije strategije integriranog lokalnog razvoja odvija se u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). ILDP predstavlja zajedničku inicijativu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a provodi se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde, savezima opština i gradova u oba entiteta te 24 partnerske opština širom BiH.

Vijesti

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi