V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

18.07.2014. - U narednih 30 dana postići neophodan nivo kvaliteta vode
Na izvorištu Međeđa, sa kojeg se pitka voda isporučuje u vodovodnu mrežu opštine Kozarska Dubica, započela je zamjena kvarcnog pjeska u filterima za prečišćavanje vode, što bi u narednih tridesetak dana trebalo rezultirati zadovoljavajućim kvalitetom vode sa stanovišta fizičko-hemijskih pokazatelja.
U zamjenu kvarcnog pjeska, koji služi za filtriranje vode u postrojenju za proizvodnju i preradu vode, preduzeće "HPK" Draksenić, u čijem vlasništvu je izvorište u Međeđi, uložilo je oko 50.000 KM, a ta aktivnost ključna je početna mjera kako bi se otklonili uzroci česte neispravosti vode za piće u Kozarskoj Dubici u posljednjih nekoliko mjeseci.
Izvršni direktor u preduzeću "HPK" Daksenić Vladimir Konjević izjavio je da će se zamjena kvarcnog pjeska u četiri filtera na izvorištu vršiti u kontinuitetu, te da je suštinski cilj te aktivnosti poboljšanje kvaliteta i kvantiteta vode, koja se isporučuje u gradski sistem vodosnabdijevanja u Kozarskoj Dubici.
On je potvrdio da su zadnje dvije analize kvaliteta vode, koje je početkom ovog mjeseca dostavio Institut za javno zdravstvo iz Banjaluke, pokazale da je voda u postrojenju i izvorištu u Međeđi i hemijski i bakteriološki ispravna.
Posljednji izvještaji Instituta za javno zdravstvo koji ukazuju na bolji kvalite vode dostavljeni su i preduzeću "Vodovod" a. d. Kozarska Dubica, koje vrši distribuciju vode i održavanje gradske vodovodne mreže.
Direktor tog preduzeća Čedomir Babić potvrdio je da je voda na rezervoaru "Krivdića brdo" hemijski i bakteriološki ispravna, ali da je jedan od četiri nalaza o ispravnosti vode, iz uzorka uzetog u privatnom ugostiteljskom objektu u Kozarskoj Dubici, ukazao na povećanu vrijednost aerobnih mezofilnih bakterija.
"Moram naglasiti da prisutne aerobne mezofilne bakterije nisu patološke bakterije i ne mogu izazvati tegobe kod građana, ali i dalje preporučujemo da potrošači vodu preventivno prokuvaju prije upotrebe u domaćinstvu", izjavio je Babić.
On je podsjetio da je na sastanku koji je prije više od tri mjesca održan u Administrativnoj službi opštine Kozarska Dubica, dogovoren set mjera u procesu tretmana vode za piće, kako bi se otklonili uzroci neispravnosti pitke vode.
"Zamjena kvarcnog pjeska u filterima izvorišta u Međeđi osnovni preduslov da bi se u distributivnoj mreži imala voda zadovoljavajućeg kvaliteta i u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode Republike Srpske", rekao je Babić i dodao da će preduzeće "Vodovod" po okončanju tog posla pristupiti ispiranju i čišćenju transportnog i distributivnog cjevovoda.
Zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica Ljubomir Marjanović izjavio je da opština Kozarska Dubica kod proizvođača i distibutera vode insistirala na što hitnijem provođenju mjera u procesu tretmana, prerade i distribucije vode za piće.
"Realizacija tih mjera, dogovorenih na zajedničkom sastanku u martu, kasnila je najvećim dijelom iz opravdanih razloga finansijske priroda i loših vremenskih uslova. Očekujemo da se sada, kada je započela realizacija tih mjera, kvalitet vode u Kozarskoj Dubici vrati u normalu, odnosno da referentne vrijednosti kvaliteta budu u skladu sa standardima", izjavio je Marjanović.
On je naglasio da su transportni i distributivni cjevoovodi u Kozarskoj Dubici, stari više od 60 godina, u veoma lošem stanju i najavio da će u drugoj fazi realizacije projekta i izgradnje izvorišta "Komlenac" biti izvršena kompletna rekonstrukcija gradske distributivne mreže.

Vijesti

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 6-2
  Da li ste zadovoljni dinamikom modernizacije puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica?

  Da
  Ne
  Anketa 6-1
  Da li placate komunalnu naknadu?

  Da
  Ne